תמונות מחדר החזרות: ההצגה ‘יחזקאל’

צילום: ז’ראר אלון

 • Yechezchiel-P-007R.jpg
 • Yechezchiel-P-009R.jpg
 • Yechezchiel-P-018R.jpg
 • Yechezchiel-P-032R.jpg
 • Yechezchiel-P-038R.jpg
 • Yechezchiel-P-041R.jpg
 • Yechezchiel-P-049R.jpg
 • Yechezchiel-P-050R.jpg
 • Yechezchiel-P-054R.jpg
 • Yechezchiel-P-064R.jpg
 • Yechezchiel-P-073R.jpg
 • Yechezchiel-P-079R.jpg
 • Yechezchiel-P-093R.jpg
 • Yechezchiel-P-101R.jpg
 • Yechezchiel-P-113R.jpg
 • Yechezchiel-P-117R.jpg
 • Yechezchiel-P-155R.jpg
 • Yechezchiel-P-214R.jpg