אוכלים | תיאטרון החאן

2017

2016

2015

1970

המאה-19

תקופת תיאטרון החובבים

טקס הפתיחה

אוכלים

Video

תמונות נוספות

מאת יעקב שבתאי

שנת 1979

תכניה דיגיטלית
משתתפים: עליזה רוזן, ששון גבאי, אהרון אלמוג, אבינועם מור חיים, אבי פניני, שלום קינן, יוסי קינן, אורי אברהמי, סוהיל חדד, חיים פרמונט

בימוי: אילן רונן

תפאורה: מרים גורצקי

תלבושות: מרים גורצקי

אביזרים: ענת פלנקר,רחל אשור

תאורה: קן טבצ’ניק

מוסיקה: עודד אסף, חיים פרמונט

כתבות וראיונות

"להערכה שלילית של אחאב בהיסטוריוגראפיה המקראית גרם מעשה נבות. לפי תורת ישראל אין נחלת-אבות עוברת מרשות לרשות (ויקרא כה, יד, יז, כה-כח) ועל אחת כמה וכמה שאין היא נפקעת על ידי באי-כוחו של של שלטון המלכות. כרם-נבות עבר לרשותו של אחאב על ידי הריגת נבות בהשפעת תככיה של איזבת, שהקימה נגדו עדי-שקר. בזה ראה העם לא רק שפיכות דמי נקיים ועבירה על סמכותו של בית-המלכות, אלא אף פגיעה בחוקי היסוד של חלוקת הנחלות בישראל. במלכים א' כ"א מסופר מפורש, שכל עניין העברת הכרם לרשות אחאב נעשה ביוזמתה של איזבל, ויתכן שאחאב עצמו לא ידע כלום על פרטי המעשה, אבל בעיני העם בימיו ובימי בניו אחריו נחשב מעשה זה לעוון, שאי-אפשר היה לאחאב להיטהר ממנו. על אחאב עצמו נאמר מפורש, כששמע את תוכחת אליהו על רצח נבות קרע את בגדיו, שם שק על בשרו, צם והתהלך כאבל במשך כמה זמן (שם כא, כז-כט)." מתוך הערך "אחאב, בן-עמרי", האנציקלופדיה העברית, כרך שני, עמ' 397. הערך נכתב ע"י יהושע גוטמן. מתוך חוקת ארצות-הברית: "לא ישללו משום אדם חייו, חירותו או רכושו - ללא הליכי משפט תקינים".
 jerusalem-muni-logo culture-sport-logo keren-logo
Designed by Kinammon | Site by Kolisot