לוח הצגות | תיאטרון החאן


רכישה מהירה אזור אישי למנויים
מידע שימושי
כתובתנו: רח' דוד רמז 2, ירושלים
קופת התיאטרון: 02-6303600
דרכי הגעה וחניה
מפת האולם

לוח הצגות

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים. להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

נובמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:3018.11שבתבוצ'ה
רכישהתיאטרון החאן20:3019.11ראשוןתהילה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3019.11ראשון? הזהו אדם
רכישהתיאטרון החאן20:3020.11שניספר תולדות אדם
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:0021.11שלישי"תיאטרון טרנטס- לחיים או לחיים יפים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:0022.11רביעי"תיאטרון טרנטס- לחיים או לחיים יפים
רכישהתיאטרון החאן20:3023.11חמישיחלום ליל קיץ
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן21:0023.11חמישיפלייבק אור חוזר
רכישהתיאטרון החאן20:3025.11שבתחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן20:3026.11ראשוןשיר ישן רחוק
רכישהתיאטרון החאן20:3027.11שנישיר ישן רחוק
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:0029.11רביעיפסטיבל אופרה בירושלים
רכישהתיאטרון החאן20:3029.11רביעיכנרת כנרת
רכישהתיאטרון החאן20:3030.11חמישיהנשים העליזות מווינדזור
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן21:0030.11חמישיתיקון חצות
דצמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:302.12שבתהנשים העליזות מווינדזור
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן21:002.12שבתתיקון חצות
רכישהתיאטרון החאן20:304.12שניאוכלים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:305.12שלישילהצחיק את אלוהים
רכישהתיאטרון החאן20:306.12רביעינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן17:307.12חמישינפוליון חי או מת
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:307.12חמישיעשן מעל המים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3010.12ראשוןמתחזקים
רכישהבית ציוני אמריקה18:0012.12שלישינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3012.12שלישיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0012.12שלישינפוליון חי או מת
רכישהבית ציוני אמריקה18:0013.12רביעינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3013.12רביעיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0013.12רביעינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3014.12חמישיבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3016.12שבתבדמי ימיה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן15:0019.12שלישיהאוצר של צ'מבלו
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן17:0019.12שלישיהאוצר של צ'מבלו
רכישהתיאטרון החאן20:3019.12שלישיכינור ברוך מיתרים- 50 לחאן
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:0020.12רביעי"תיאטרון טרנטס- לחיים או לחיים יפים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:0021.12חמישי"תיאטרון טרנטס- לחיים או לחיים יפים
רכישהתיאטרון החאן20:3030.12שבתחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:3031.12ראשוןחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
ינואר 2018
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:301.1שניחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן17:302.1שלישיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:302.1שלישיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:303.1רביעיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:304.1חמישיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:306.1שבתחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:307.1ראשוןנפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:308.1שנינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:009.1שלישיבכורת האופרה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3010.1רביעימתחזקים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3011.1חמישיערב השקה לספר השירים של מיכל הלד
רכישהתיאטרון החאן20:3011.1חמישיחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן20:3013.1שבתחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן20:3018.1חמישיבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3020.1שבתבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0022.1שניבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה18:0023.1שלישיבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3025.1חמישיתהילה
רכישהתיאטרון החאן20:3027.1שבתתהילה
רכישהתיאטרון החאן20:3030.1שלישיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
רכישהתיאטרון החאן20:3031.1רביעיחקירה חוזרת בעניין מותו המוזר של אנרכיסט מפוקפק
 jerusalem-muni-logoculture-sport-logokeren-logo
Designed by: Kinammon | Site by Kolisot