לוח הצגות | תיאטרון החאן


רכישה מהירה אזור אישי למנויים
מידע שימושי
כתובתנו: רח' דוד רמז 2, ירושלים
קופת התיאטרון: 02-6303600
דרכי הגעה וחניה
מפת האולם

לוח הצגות

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים. להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

ספטמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן21:0023.9שבתחלום ליל קיץ
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3024.9ראשוןמתחזקים
רכישהבית ציוני אמריקה18:0025.9שניחלום ליל קיץ
רכישהבית ציוני אמריקה21:0025.9שניחלום ליל קיץ
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0026.9שלישיפסטיבל תיאטרון בינלאומי ורטיקל 2017
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0027.9רביעיפסטיבל תיאטרון בינלאומי ורטיקל 2017
רכישהתיאטרון החאן20:3027.9רביעיבדמי ימיה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0028.9חמישיפסטיבל תיאטרון בינלאומי ורטיקל 2017
רכישהתיאטרון החאן20:3028.9חמישיבדמי ימיה
אוקטובר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:301.10ראשוןבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:302.10שניבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3010.10שלישיחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן21:0014.10שבתחלום ליל קיץ
רכישהבית ציוני אמריקה18:0017.10שלישיהחולה המדומה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0017.10שלישיDivine Right
רכישהתיאטרון החאן20:3017.10שלישימשיב הרוח במחוות אהבה למשורר אמיר גלבע
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0018.10רביעיDivine Right
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן19:0019.10חמישיDivine Right
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3031.10שלישילהצחיק את אלוהים
נובמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:301.11רביעיתעלולי סקפן
רכישהבית ציוני אמריקה18:0014.11שלישיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0014.11שלישיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה18:0015.11רביעיבדמי ימיה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3015.11רביעילהצחיק את אלוהים
רכישהבית ציוני אמריקה21:0015.11רביעיבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3020.11שניספר תולדות אדם
דצמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:304.12שניאוכלים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:305.12שלישילהצחיק את אלוהים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:307.12חמישיעשן מעל המים
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3010.12ראשוןמתחזקים
רכישהבית ציוני אמריקה18:0012.12שלישינפוליון חי או מת
רכישהבית ציוני אמריקה21:0012.12שלישינפוליון חי או מת
רכישהבית ציוני אמריקה18:0013.12רביעינפוליון חי או מת
רכישהבית ציוני אמריקה21:0013.12רביעינפוליון חי או מת
 jerusalem-muni-logoculture-sport-logokeren-logo
Designed by: Kinammon | Site by Kolisot