לוח הצגות | תיאטרון החאן


רכישה מהירה אזור אישי למנויים
מידע שימושי
כתובתנו: רח' דוד רמז 2, ירושלים
קופת התיאטרון: 02-6303600
דרכי הגעה וחניה
מפת האולם

לוח הצגות

לוח ההצגות מעודכן לחודשיים הקרובים. להצגות בחודשים עתידיים – המידע הינו חלקי בלבד ויתעדכן בהמשך.

יולי 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן20:3027.7חמישיבדמי ימיה
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3027.7חמישילהצחיק את אלוהים
רכישהתיאטרון החאן21:3029.7שבתבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3030.7ראשוןבדמי ימיה
אוגוסט 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהתיאטרון החאן21:3012.8שבתערב מחווה למשוררת תרצה אתר
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3031.8חמישילהצחיק את אלוהים
ספטמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן21:007.9חמישיפלייבק אור חוזר
רכישהבמה 2 תיאטרון החאן20:3011.9שנילהצחיק את אלוהים
רכישהתיאטרון החאן20:3012.9שלישינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן17:3013.9רביעינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3013.9רביעינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3014.9חמישינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן21:0016.9שבתנפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3017.9ראשוןנפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3018.9שנינפוליון חי או מת
רכישהתיאטרון החאן20:3019.9שלישיחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן21:0023.9שבתחלום ליל קיץ
רכישהבית ציוני אמריקה18:0025.9שניחלום ליל קיץ
רכישהבית ציוני אמריקה21:0025.9שניחלום ליל קיץ
רכישהתיאטרון החאן20:3027.9רביעיבדמי ימיה
רכישהתיאטרון החאן20:3028.9חמישיבדמי ימיה
אוקטובר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהבית ציוני אמריקה18:0017.10שלישיהחולה המדומה
נובמבר 2017
 מקוםשעהתאריךיוםשם ההצגה 
רכישהבית ציוני אמריקה18:0014.11שלישיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0014.11שלישיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה18:0015.11רביעיבדמי ימיה
רכישהבית ציוני אמריקה21:0015.11רביעיבדמי ימיה
 jerusalem-muni-logoculture-sport-logokeren-logo
Designed by: Kinammon | Site by Kolisot