ציוד סאונד ותאורה – אולם גדול

ציוד תאורה (lighting equipment ):

44   X    MF

14  X     VN

3     X      ETC  ZOOM

6       X     ETC     36

28      X        PC   1000

10   X         PC    2000

120    X          DIM

מחשב SPARK 4D או וקטור

 

 

ציוד סאונד (sound equipment ):

MARTIN;2  F12 MONO UPSTAGE.

6WT15-DOUBLE 5 LEFT- 3 RIGHT.

YAMAHA O 1 V.