תמונות מחדר החזרות: ההצגה ‘יחזקאל’

צילום: ז’ראר אלון