עורמתה של האמת”, מיכאל הנדלזלץ על “אדם הוא אדם””

…ואם ההצגה ההזאת תגרום לצופיה לתהות על הגדרת עצמם כבני אדם ולשאול את עצמם על מידת
אנושיותם ומקומם בתוך ההמון, על סתגלנותם ועלהתועלת שהם מפיקים ממנה, הרי שכבר היה כדאי.

 

לעמוד ההצגה